Náborová výuka plavání podzim  2019 - nábor ukončen 3.9.2019

KAPACITA náboru je již plně obsazená.


Obecné informace:

Výuka plavání je určena dětem mezi 5 - 15 lety. Je určena pro neplavce, poloplavce i plavce, kteří se chtějí zdokonalit v plavecké technice. Děti si zde osvojují základní plavecké principy a dovednosti - dýchání do vody, splývání, nácvik kraulových, znakových, prsových nohou a paží s využitím nadlehčovacích pomůcek i bez, startovní skoky, obrátky, potápění, plavání pod vodou, hry, soutěže.
 

Organizace výuky:
Výuka probíhá 1x týdně ve středu od 16:30 h do 18:00 h. Děti jsou rozděleny do skupin podle výkonnosti a jsou vedeny plaveckými trenéry a cvičiteli plavání.

Nábor podzimní: 25.09. 2019 - 11.12. 2019  (11 lekcí)

v době podzimních prázdnin 30.10.2019  neplaveme

oddílový příspěvek: 2.090,- Kč

Místo: Alžbětiny lázně (Lázně V), Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary

 

zápis do podzimního náboru:

probíhá pouze mailem od 02. 09. 2019 do 08. 09. 2019 - kontaktní email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

v mailu uveďte prosím jméno dítěte a jeho rok narození, také zda je neplavec nebo již má nějaké základy plavání. 

Vedoucí náboru:  Iveta Fričová

 

hodiny se nenahrazují, částka se platí celá převodem na účet s přiděleným  VS, který obdržíte při zápisu

Zápis je nutný pro zařazení do základní výuky plavání. Kapacita náboru je omezena.
První lekce začíná  ve středu 25.09. 2019 v 16.30 h.