Náborová výuka plavání podzim  2021 


Alžbětinny Lázně

Zbývajících 8 lekcí z náboru přerušeného covidem bude převedeno do podzimního náboru 2021.

Podzimní běh bude mít celkem 12 lekcí, tzn. budeme požadovat doplacení 4 lekcí.

Upozorňujeme nové zájemce, že budeme doplňovat pouze uvolněná místa, tzn. momentálně máme kurz naplněný!!!


Obecné informace:

Výuka plavání je určena dětem mezi 5 - 15 lety. Je určena prto neplavce, poloplavce i plavce, kteří se chtějí zdokonalit v plavecké technice. Děti si zde osvojují základní plavecké principy a dovednosti - dýchání do vody, splývání, nácvik kraulových, znakových, prsových nohou a paží s využitím nadlehčovacích pomůcek i bez, startovní skoky, obrátky, potápění, plavání pod vodou, hry, soutěže.
 

Organizace výuky:
Výuka probíhá 1x týdně ve středu od 16:30 h do 18:00 h. Děti jsou rozděleny do skupin podle výkonnosti a jsou vedeny plaveckými trenéry a cvičiteli plavání.

Nábor podzim: 15.09. 2021 - 15.12. 2021  (12 lekcí)

v době podzimních prázdnin 27.10.2021  a 17.11.2021 neplaveme

oddílový příspěvek:  4 lekce =  760,- Kč  ( 12 lekcí = 2280,- Kč)


Místo: Alžbětiny lázně (Lázně V), Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary

zápis do podzimního náboru probíhá pouze emailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


TERMÍN ZÁPISU  

nábor 2021 je již plně obsazený, předpokládaný termín dalšího náboru = leden 2022,

 

Zameškané hodiny se nenahrazují, částka se platí celá převodem na účet s přiděleným  VS, který obdržíte při zápisu


První lekce začíná  ve středu 15.09. 2021 v 16.30 hod.