Náborová výuka plavání - podzim  2022 


Alžbětinny Lázně

Pro zařazení do podzimního náborového kurzu je nutný zápis, který probíhá od pondělí  26.9.22 do pátku 30.9.22 pouze písemnou

formou na email :  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Pro úspěšný zápis stačí napsat jméno a příjmení dítěte a jeho rok narození.

U nových zájemců ještě informace o dosažených plaveckých dovednostech ( např. neplavec, plave jen s dopomocí, pod vodou , chodil plavat se školou apod.)

Podzimní běh bude mít celkem 10 lekcí.


Obecné informace:

Výuka plavání je určena dětem mezi 5 - 15 lety. Je určena pro neplavce, poloplavce i plavce, kteří se chtějí zdokonalit v plavecké technice. Děti si zde osvojují základní plavecké principy a dovednosti - dýchání do vody, splývání, nácvik kraulových, znakových, prsových nohou a paží s využitím nadlehčovacích pomůcek i bez, startovní skoky, obrátky, potápění, plavání pod vodou, hry, soutěže.
 

Organizace výuky:
Výuka probíhá 1x týdně ve středu od 16:30 h do 18:00 h. Děti jsou rozděleny do skupin podle výkonnosti a jsou vedeny plaveckými trenéry a cvičiteli plavání.

Nábor podzim: 05.10. 2022 - 14.12. 2022  (10 lekcí)  ! o podzimních prázdninách 26.10.22 neplaveme!

oddílový příspěvek: 10 lekcí =  2.000,- Kč  

platební podmínky - číslo účtu a VS obdržíte emailem na základě úspěšného zápisu


Místo: Alžbětiny lázně (Lázně V), Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary

zápis do podzimního náboru probíhá pouze emailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


TERMÍN ZÁPISU  

pondělí 26.9..2022 až pátek  30.9.2022

 

Zameškané hodiny se nenahrazují, částka se platí celá převodem na účet s přiděleným  VS, který obdržíte při zápisu


První lekce začíná  ve středu 5.10. 2022 v 16.30 hod.