Výuka plavání 2018

Obecné informace:
Výuka plavání je určena dětem mezi 5 - 15 lety. Je určena pro neplavce, poloplavce i plavce, kteří se chtějí zdokonalit v plavecké technice. Děti si zde osvojují základní plavecké principy a dovednosti - dýchání do vody, splývání, nácvik kraulových, znakových, prsových nohou a paží s využitím nadlehčovacích pomůcek i bez, startovní skoky, obrátky, potápění, plavání pod vodou, hry, soutěže.
 

Organizace výuky:
Výuka probíhá 1x týdně ve středu od 16:30 h do 18:00 h. Děti jsou rozděleny do skupin podle výkonnosti a jsou vedeny plaveckými trenéry a cvičiteli plavání.

Nábor zimní: 17. 01. 2018 - 28. 03. 2018  (10 lekcí)

oddílový příspěvek: 1.900,- Kč

Nábor jarní:  4. 4. 2018 - 6. 6. 2018  (10lekcí ) 

oddílový příspěvek: 1.900,- Kč

Místo: Alžbětiny lázně (Lázně V), Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary

 

zápis do jarního náboru:

probíhá pouze mailem od 19. 03. 2018 do 31. 03. 2018 - kontaktní email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

v mailu uveďte prosím jméno dítěte a jeho rok narození, také zda je neplavec nebo již má nějaké základy plavání. 

Vedoucí náboru:  Iveta Fričová

 

hodiny se nenahrazují, částka se platí celá převodem na účet s přiděleným  VS

Zápis je nutný pro zařazení do základní výuky plavání. Kapacita výuky plavání omezena.
První lekce začíná  ve středu 04.04. 2018 v 16.30 h.