Tréninky plavecké sezóny 2023/2024

 > Rozřazení plavců všech plaveckých skupin - KV Arena + RV <

 


Bazény ve kterých trénujeme:

 

(AL) - Alžbětiny lázně (Lázně V.), Smetanovy sady 1145/1; 360 01 Karlovy Vary,  25 m

(KVA) - KV Arena - bazénové centrum, Západní 73, 360 01 Karlovy Vary, 25 m

(RV) - bazén ZŠ Krušnohorská 11 (Růžový vrch), 360 10  Karlovy Vary, 16,6 m

 


Cena:

- skupina P - plavecká přípravka RV                                  3.000,-  Kč na pololetí (2x týdně)

                                                                                            2.000,-  Kč na pololetí (1x týdně)

- skupiny A, B, C, D - závodní družstvo KV Arena             3.500,-  Kč na pololetí (2 a více x týdně)

 

O formě úhrady budete informováni na trénincích a následně emailem.